Pro svou existenci potřebuje člověk zdravé tělo, funkční mozek s centrální nervovou soustavou a optimální duševní rozpoložení. Těžiště celkového zdraví se nachází v rovnováze oblasti fyzické, mentální a duševní.

AKTUALITY

Těžiště lidského života můžeme hledat na průsečíku těla, mysli a duše.
Tento bod a jeho podobu určujeme každý sám za sebe, aktualizujeme ho nepřetržitě ve svých konkrétních podmínkách a čase.
Těžiště nám umožňuje ukotvení k životu a k sobě samému. I ta nejmenší pozitivní změna v jedné oblasti je významná pro kvalitu našeho života.
Nabízíme Vám inspiraci, podporu či vedení při cestě za změnou.

Šťastnější jsme, když na sebe bereme odpovědnost za to,
jak se cítíme a  vytváříme si reálné naděje a cíle.